Paskelbta: 2020-07-08 12:33:47 CEST
UAB "INVL Asset Management"
Pranešimas apie esminį įvykį

UAB „INVL Asset Management“ 2020 m. liepos 07 d. duomenys apie išleistus fondų investicinius vienetus

Vilnius, Lietuva, 2020-07-08 12:33 CEST --  

Lentelėje pateikiami UAB INVL Asset Management valdomų fondų 2020 m. liepos 07 d. duomenys apie išleistus fondų investicinius vienetus.

 

Fondas Vieneto kaina, EUR Išleisti vienetai Išpirkti vienetai Viso išleistų vienetų
INVL Rusijos TOP20 subfondas 34,7684 32,2068 503,0745 213365,0093
INVL besivystančios Europos obligacijų subfondas 41,3376 2,4191 0 749302,1986
INVL Baltijos fondas 34,2043 120,417901 145,268615 194191,144505

 

         UAB „INVL Asset Management“
         Tel. 8 700 55 959
         www.invl.com