Publicēts: 2020-07-08 13:00:00 CEST
Latvenergo

AS "Sadales tīkls" valdi atstāj Inga Āboliņa

Rīga, 2020-07-08 13:00 CEST -- AS "Sadales tīkls" valdes locekle Inga Āboliņa pārtrauc pildīt AS "Sadales tīkls" valdes locekles pienākumus, lai pieņemtu jaunus profesionālus izaicinājumus. I. Āboliņa Latvenergo koncernā dažādās pozīcijās strādājusi kopš 2001. gada, pēdējos trīs gadus kā AS "Sadales tīkls" valdes locekle un finanšu direktore. I. Āboliņa amatu atstās 16. augustā.

Līdz jauna valdes locekļa atlases procedūras noslēgumam AS "Sadales tīkls" valde strādās četru locekļu sastāvā, darbu turpinot Sandim Jansonam (valdes priekšsēdētājs), Baibai Priedītei, Jānim Kirkovaldam un Raimondam Skrebam. Par vakanto AS "Sadales tīkls" valdes locekļa pozīciju tiks rīkots atklāts konkurss.

AS "Latvenergo" pilnībā piederošais uzņēmums AS "Sadales tīkls" ir lielākais sadales sistēmas operators Latvijā, kas īsteno neatkarīgu darbību un nodrošina elektroenerģijas piegādi vairāk nekā vienam miljonam klientu objektu, aptverot ar savu pakalpojumu 99% no valsts teritorijas.

Papildu informācija:
Inese Vilciņa
Finansēšanas un investoru attiecību vadītāja
Tālrunis: +371 29 110 880
E-pasts: 
investor.relations@latvenergo.lv

www.latvenergo.lv

Par Latvenergo

Latvenergo koncerns ir viens no lielākajiem enerģijas tirgotājiem Baltijā, kas nodarbojas ar elektroenerģijas un siltumenerģijas ražošanu un tirdzniecību, dabasgāzes tirdzniecību un elektroenerģijas sadales pakalpojuma nodrošināšanu. AS "Latvenergo" vairākus gadus ir atzīta par Latvijas vērtīgāko uzņēmumu. Starptautiskā kredītreitingu aģentūra Moody's AS "Latvenergo" ir novērtējusi ar investīciju pakāpes kredītreitingu Baa2/stabils.

Latvenergo koncernā ietilpst mātessabiedrība AS "Latvenergo" (elektroenerģijas un siltumenerģijas ražošana un tirdzniecība, dabasgāzes tirdzniecība) un meitassabiedrības - AS "Sadales tīkls" (elektroenerģijas sadale), Elektrum Eesti, OÜ (elektroenerģijas un dabasgāzes tirdzniecība Igaunijā), Elektrum Lietuva, UAB (elektroenerģijas un dabazgāzes tirdzniecība Lietuvā), AS "Enerģijas publiskais tirgotājs" (elektroenerģijas obligātā iepirkuma administrēšana) un SIA "Liepājas enerģija" (siltumenerģijas ražošana un tirdzniecība Liepājā, elektroenerģijas ražošana). Visas AS "Latvenergo" akcijas pieder valstij un to turētāja ir Latvijas Republikas Ekonomikas ministrija.