Paskelbta: 2020-07-08 08:40:46 CEST
AB Šiaulių bankas
Pranešimas apie esminį įvykį

Europos investicijų bankas pasirinko Šiaulių banką 200 milijonų eurų renovacijos fondo steigimui

AB Šiaulių bankas, įmonės kodas 112025254, buveinės adresas: Tilžės g. 149, Šiauliai, Lietuva.

Įgyvendindamas Lietuvai skirtą finansinę priemonę, Europos investicijų bankas (toliau - EIB) pasirinko Šiaulių banką (toliau – bankas) finansų tarpininku, steigiant daugiabučių namų renovacijos fondą (toliau - fondas). Kartu su EIB, Šiaulių bankas steigia fondą, kurio planuojamas dydis  200 mln. eurų, iš kurių iki 150 mln. eurų turėtų suteikti pirmos ir antros eilės skolos investuotojai, o 50 mln. eurų būtų skirti iš Europos struktūrinių ir investicijų fondų bei nuosavybės kapitalo investuotojų. Tikimasi, kad tokia fondo struktūra leis pritraukti privačius investuotojus  į daugiabučių namų modernizavimo projektus ir kitus projektus, skirtus energijos vartojimo efektyvumo didinimui, kurie šiuo metu daugiausiai finansuojami iš valstybės lėšų.

Bankas įsipareigoja ne tik įsteigti fondą laikydamasis finansinės priemonės reikalavimų, bet ir investuoti į fondą nuosavų lėšų dalį, o taip pat, siekdamas surinkti fondui reikiamą lėšų sumą, bankas įsipareigoja pritraukti investuotojus ne tik į pirmą ir antrą rizikos lygius bet ir fondo nuosavą kapitalą.

Šiuo metu yra derinamos bendradarbiavimo sutarties tarp banko su EIB sąlygos, taip pat jau vyksta derybos su pirmo ir antro lygio kreditoriais bei investuotojais į fondo nuosavą kapitalą. Tikimąsi 2020 m. trečiąjį ketvirtį pasiekti galutinius susitarimus ir pasirašyti sutartis, kad šių metų pabaigoje jau būtų galima finansuoti daugiabučių namų modernizavimą fondo lėšomis.

Iš fondo lėšų bus galima suteikti finansavimą net 800 šalies daugiabučių namų atnaujinimui ir modernizavimui.

Bankas yra renovacijos lyderis ir pagrindinis šios rinkos dalyvis, užimantis 60 proc. rinkos, daugiau nei 9 metus dalyvaujantis daugiabučių namų modernizavimo programose ir bendradarbiaujantis su EIB. Pasirašytų modernizavimo paskolų vertė siekia 520 mln. eurų (iš jų 280 mln. eurų sudaro banko nuosavos lėšos). Bankas yra suteikęs finansavimą net 2000 daugiabučiams namams.

Papildomą informaciją teikia
Komunikacijos specialistė
Monika Rožytė, +370 686 79234, monika.rozyte@sb.lt