Avaldatud: 2020-07-08 08:00:00 CEST
Tallinna Sadam
Börsiteade

ASi Tallinna Sadam 2020 II kvartali reisijate- ja kaubaveo mahud

2020. aasta II kvartalis läbis Tallinna Sadama sadamaid 5,4 miljonit tonni kaupa ja 531 tuh reisijat. Võrreldes eelmise aasta sama perioodiga kasvas kaubamaht 2,5% ja reisijate arv vähenes 81,7%. Laevakülastuste arv vähenes 20,9% 1612 külastuseni.

Tallinna Sadama juhatuse esimehe Valdo Kalmu sõnul COVID-19 pandeemiaga seoses tekkinud majanduskriis veel teises kvartalis Tallinna Sadama kaubaveole olulist mõju ei avaldanud. Teise kvartali kaubamahu kasvu mõjutas enim vedellasti kasv, samas vähenesid teiste lastiliikide mahud. „Tänu kaubavahetuse ja laevaliikluse säilimisele eriolukorra ajal õnnestus meil kaubaäris hoida stabiilset taset,“ ütles Kalm. Enim vähenenud puistlasti maht langes peamiselt teravilja ja väetiste mahu vähenemise tõttu, millest viimane oli seotud Venemaal tehaste ajutise sulgemisega COVID-19 pandeemiast tulenevalt.

Reisijate arv langes teises kvartalis järsult tulenevalt COVID-19 pandeemiaga kehtestatud liikumispiirangutest ja riigipiiride ajutisest sulgemisest märtsist. Alates mai keskpaigast, mil avati Eesti-Soome piir tööga seoses reisijatele, on reisijate arv hakanud tasapisi taastuma, kasvutempo on oluliselt kiirenenud juunis, kui avati piirid enamusele Euroopa riikidest saabujatele. „Kui juuni alguses oli meil 6-7 tuhat reisijat päevas, siis juuni lõpus oli see näitaja juba 18-20 tuhat, mis on ca 50% eelmise aasta juunikuu mahtudega võrreldes. Kasvu veab Tallinn-Helsingi liin, mis moodustab hetkel üle 95% kogu reisijate veo mahust. Jätkuvalt on suletud Tallinn-Stockholmi liin ja kruiisilaevade külastusi tuleb ehk mõni üksik alles hooaja lõpus,“ nentis Kalm. Poolaasta kokkuvõttes oli langus väiksem tänu stabiilsele esimesele kvartalile, kuna pandeemia hakkas reisijate veole mõju avaldama alles märtsi teises pooles.

2020. aasta II kvartali ja poolaasta kaubaveod lastiliikide lõikes ning reisijate arv liinide lõikes on esitatud järgnevas tabelis:

  II kvartal II kvartal
6 kuud 6 kuud
  2020 2019 muutus 2020 2019 muutus
Kaubavood lastiliikide lõikes
(tuh tonni)
5 421 5 290 2,5% 10 235 10 009 2,3%
Vedellast 2 555 2 091 22,2% 4 716 4 045 16,6%
Ro-ro kaubad 1 349 1 411 -4,4% 2 682 2 685 -0,1%
Puistlast 947 1 134 -16,5% 1 714 1 957 -12,4%
Kaup konteinerites 432 458 -5,9% 888 948 -6,3%
Konteinerid TEU 53 956 53 691 0,5% 104 465 113 296 -7,8%
Segalast 137 196 -30,3% 234 374 -37,5%
Mitte-mereline 2 0 613,4% 2 1 253,3%
       
Reisijate arv liinide lõikes (tuh inimest) 531 2 907 -81,7% 2 083 4 697 -55,6%
Tallinn-Helsingi 489 2 353 -79,2% 1 883 3 968 -52,5%
Tallinn-Stockholm 0 265 -100,0% 136 416 -67,3%
Muuga-Vuosaari 28 12 130,3% 43 22 96,0%
Tallinn-Peterburi 0 25 -100,0% 0 28 -100,0%
Kruiisireisijad (traditsiooniline) 0 241 -100,0% 0 241 -100,0%
Muud 13 11 25,4% 20 21 -4,9%
       
Laevakülastuste arv 1 612 2 039 -20,9% 3 197 3 671 -12,9%
Kaubalaevad 440 483 -8,9% 817 904 -9,6%
Reisilaevad (sh Ro-Pax) 1 172 1 430 -18,0% 2 380 2 641 -9,9%
Kruiisilaevad (traditsioonilised) 0 126 -100,0% 0 126 -100,0%

Täpsem statistika reisijate rahvuse, soo ja liinide lõikes kuude kaupa on jälgitav Tallinna Sadama kodulehel: https://ts.ee/statistika. Lisaks on nüüdsest saadaval ka kvartaalsed põhinäitajad 2014-2020 xlsx formaadis: https://www.ts.ee/investor/pohinaitajad/

Tallinna Sadamale kuulub üks Läänemere suurimaid kauba- ja reisisadamate komplekse, mida läbis 2019. a 10,64 miljonit reisijat ja 19,9 miljonit tonni kaupa. Lisaks reisijate ja kaubavedude teenindamisele tegutseb ettevõte laevanduse ärivaldkonnas läbi oma tütarettevõtete – OÜ TS Laevad korraldab parvlaevaühendust Eesti mandri ja suursaarte vahel ning OÜ TS Shipping osutab multifunktsionaalse jäämurdjaga Botnica jäämurde ja konstruktsioonilaeva teenust Eestis ja offshore projektides. Tallinna Sadama gruppi kuulub ka jäätmekäitlusega tegelev sidusettevõte AS Green Marine. Kontserni 2019. a müügitulu oli 130,5 miljonit eurot, korrigeeritud EBITDA 74,3 miljonit eurot ning puhaskasum 44,4 miljonit eurot.

Lisainfo:

Marko Raid
Juhatuse liige/finantsjuht
AS Tallinna Sadam
m.raid@ts.ee