Paskelbta: 2020-07-07 16:46:00 CEST
LITGRID AB
Pranešimas apie esminį įvykį

Dėl LITGRID AB antrinės bendrovės UAB „Duomenų logistikos centras“ akcijų pardavimo sandorio užbaigimo

LITGRID AB (toliau – LITGRID ir Bendrovė), juridinio asmens kodas: 302564383, registruotos buveinės adresas: Viršuliškių skg. 99B, Vilnius. 

Bendrovė informuoja, kad 2020 m. liepos 7 d. kartu su „UAB „Ignitis grupė“  (toliau – Ignitis grupė) užbaigė sandorį pagal akcijų pirkimo-pardavimo sutartį sudarytą su „Quaero Capital“ valdomo infrastruktūros investicinio fondo „Quaero European Infrastructure Fund II” dukterine įmone „QEIF II Development Holding Sàrl”, dėl UAB „Duomenų logistikos centras“ (toliau – DLC) akcijų pardavimo. Pagal sutartį, LITGRID pardavė 20,36 proc., o Ignitis grupė – 79,64 proc. DLC akcijų. Užbaigus sandorį „QEIF II Development Holding Sàrl” perėjo nuosavybės teisės į 100 proc. DLC akcijų.

Nuosavybės teisės į DLC akcijas „QEIF II Development Holding Sàrl” buvo perleistos po Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos koordinavimo komisijos sprendimo, dėl sandorio atitikties nacionaliniam saugumui, ir neeiliniam visuotiniam LITGRID visuotiniam akcininkų susirinkimui priėmus sprendimą perleisti DLC akcijas. Bendra sandorio vertė siekia 10.1 mln. eurų.

Daugiau informacijos:
LITGRID AB įgaliotas asmuo teikti papildomą informaciją:
Paulė Pupinytė-Bružienė
Komunikacijos skyriaus vadovė
Mob. +370 61120958
el. paštas paule.pupinyte-bruziene@litgrid.eu