Paskelbta: 2020-07-07 16:10:00 CEST
Ignitis grupė
Pranešimas apie esminį įvykį

Dėl UAB „Ignitis grupė“ antrinės bendrovės UAB „Duomenų logistikos centras“ akcijų pardavimo sandorio užbaigimo

UAB „Ignitis grupė“ (toliau – „Ignitis grupė“ ir Bendrovė), juridinio asmens kodas: 301844044, registruotos buveinės adresas: Žvejų g. 14, Vilnius. Bendra UAB „Ignitis grupė“ išleistų obligacijų nominali vertė 900 000 000 EUR; ISIN kodai: XS1646530565; XS1853999313; XS2177349912.

Bendrovė informuoja, kad 2020 m. liepos 7 d. kartu su „LITGRID“, AB (toliau – Litgrid) užbaigė sandorį pagal akcijų pirkimo-pardavimo sutartį sudarytą su „Quaero Capital“ valdomo infrastruktūros investicinio fondo „Quaero European Infrastructure Fund II” dukterine įmone „QEIF II Development Holding Sàrl”, dėl UAB „Duomenų logistikos centras“ (toliau – DLC) akcijų pardavimo. Pagal sutartį, „Ignitis grupė” pardavė 79,64 proc., o Litgrid – 20,36 proc. DLC akcijų. Užbaigus sandorį „QEIF II Development Holding Sàrl” perėjo nuosavybės teisės į 100 proc. DLC akcijų.

Nuosavybės teisės į DLC akcijas „QEIF II Development Holding Sàrl” buvo perleistos po Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos koordinavimo komisijos sprendimo, dėl sandorio atitikties nacionaliniam saugumui, ir neeiliniam visuotiniam Litgrid visuotiniam akcininkų susirinkimui priėmus sprendimą perleisti DLC akcijas. Bendra sandorio vertė siekia 10.1 mln. eurų.

Daugiau informacijos:
Artūras Ketlerius, „Ignitis grupės“ Ryšių su visuomene vadovas
Tel. +370 620 76076 
arturas.ketlerius@ignitis.lt