Paskelbta: 2020-07-07 11:41:56 CEST
UAB "INVL Asset Management"
Pranešimas apie esminį įvykį

UAB „INVL Asset Management“ 2020 m. liepos 03 d. duomenys apie išleistus fondų investicinius vienetus

Vilnius, Lietuva, 2020-07-07 11:41 CEST --  

Lentelėje pateikiami UAB INVL Asset Management valdomų fondų 2020 m. liepos 03 d. duomenys apie išleistus fondų investicinius vienetus.

 

Fondas Vieneto kaina, EUR Išleisti vienetai Išpirkti vienetai Viso išleistų vienetų
INVL Rusijos TOP20 subfondas 34,7731 0 366,658 213835,877
INVL besivystančios Europos obligacijų subfondas 41,3247 2,4199 221,0239 749299,7795
INVL Baltijos fondas 34,1397 7,276573 1,5685 194215,995219

 

         UAB „INVL Asset Management“
         Tel. 8 700 55 959
         www.invl.com