Paskelbta: 2020-07-07 11:29:04 CEST
Nasdaq Vilnius
Biržos pranešimas

VVP pirminio platinimo aukciono rezultatai

AB Nasdaq Vilnius 2020-07-07 įvykusio Vyriausybės vertybinių popierių pirminio platinimo papildymo aukciono rezultatai:

 

ISIN kodas LT0000630071
Konkurencinių pavedimų knygos kodas LTGCB01023D
Nekonkurencinių pavedimų knygos kodas LTGNB01023D
Atsiskaitymo data 2020-07-09
Išpirkimo data 2023-04-01
Valiuta, kuria nominuota emisija EUR
Nominali vertė 100
Atkarpos dydis, % 0,1
Mažiausias siūlytas pelningumas, % -0,140
Vidutinis svertinis pelningumas, % -0,090
Didžiausias įvykdytų pavedimų pelningumas, % -0,070
Bendra konkurencinių pavedimų apimtis, EUR 360 050 000
Bendra nekonkurencinių pavedimų apimtis, EUR 3 000 000
Išplatinta nominalia verte, EUR 150 000 000,00
Apyvarta, EUR 150 817 825,86

 

Apmokėti vertybiniai popieriai atsiskaitymo dieną bus įtraukti į reguliuojamą rinką – AB Nasdaq Vilnius Skolos vertybinių popierių sąrašą.

 

 

Nasdaq Baltic
Transaction Services
+370 5 253 14 54
www.nasdaqbaltic.com

 

 

Pavadinimas Nasdaq Baltic yra naudojamas apibrėžti vertybinių popierių biržas, reguliuojamas rinkas, alternatyvias vertybinių popierių rinkas First North Baltijos šalyse, t.y Nasdaq Tallinn AS, Nasdaq Riga AS ar AB Nasdaq Vilnius.