Avaldatud: 2020-07-03 15:01:26 CEST
Tallinna Sadam
Börsiteade

ASi Tallinna Sadam nõukogu esimehe valimine ja muudatused auditikomitee koosseisus

ASi Tallinna Sadam 03.07.2020 toimunud nõukogu koosolekul valiti uue nõukogu esimeheks Aare Tark, kes on olnud Tallinna Sadama nõukogu esimees alates 2015. a oktoobrist. Tallinna Sadama nõukogus on 8 liiget, kuhu peale Aare Targa kuuluvad Raigo Uukkivi, Ahti Kuningas, Urmas Kaarlep, Üllar Jaaksoo, Maarika Liivamägi, Riho Unt ja Veiko Sepp.

Ühtlasi otsustas nõukogu kutsuda auditikomiteest tagasi Urmas Kaarlep, Raigo Uukkivi ja Maarika Liivamägi ning nimetada uuteks auditikomitee liikmeteks Riho Unt, Urmas Kaarlep, Raigo Uukkivi ja Maarika Liivamägi.

Tallinna Sadamale kuulub üks Läänemere suurimaid kauba- ja reisisadamate komplekse, mida läbis 2019. a 10,64 miljonit reisijat ja 19,9 miljonit tonni kaupa. Lisaks reisijate ja kaubavedude teenindamisele tegutseb ettevõte laevanduse ärivaldkonnas läbi oma tütarettevõtete – OÜ TS Laevad korraldab parvlaevaühendust Eesti mandri ja suursaarte vahel ning OÜ TS Shipping osutab multifunktsionaalse jäämurdjaga Botnica jäämurde ja konstruktsioonilaeva teenust Eestis ja offshore projektides. Tallinna Sadama gruppi kuulub ka jäätmekäitlusega tegelev sidusettevõte AS Green Marine. Kontserni 2019. a müügitulu oli 130,5 miljonit eurot, korrigeeritud EBITDA 74,3 miljonit eurot ning puhaskasum 44,4 miljonit eurot.

Marju Zirel
Investorsuhete juht
AS Tallinna Sadam
m.zirel@ts.ee