Paskelbta: 2020-07-03 12:06:41 CEST
UAB "INVL Asset Management"
Pranešimas apie esminį įvykį

UAB „INVL Asset Management“ 2020 m. liepos 02 d. duomenys apie išleistus fondų investicinius vienetus

Vilnius, Lietuva, 2020-07-03 12:06 CEST --  

Lentelėje pateikiami UAB INVL Asset Management valdomų fondų 2020 m. liepos 02 d. duomenys apie išleistus fondų investicinius vienetus.

 

Fondas Vieneto kaina, EUR Išleisti vienetai Išpirkti vienetai Viso išleistų vienetų
INVL Rusijos TOP20 subfondas 34,9342 310,8441 36,4336 214202,535
INVL besivystančios Europos obligacijų subfondas 41,3024 777,1946 4,8467 749518,3835
INVL Baltijos fondas 34,0619 7,633162 22,465003 194210,287146

 

         UAB „INVL Asset Management“
         Tel. 8 700 55 959
         www.invl.com