Publicēts: 2020-07-02 16:53:07 CEST
Latvijas Jūras medicīnas centrs
Akcionāru sapulces lēmumi

Akciju sabiedrības “Latvijas Jūras medicīnas centrs” 2020.gada 02.jūlija kārtējās akcionāru pilnsapulces lēmumi.

Latvija, 2020-07-02 16:53 CEST -- Akciju sabiedrības “Latvijas Jūras medicīnas centrs” 2020.gada 02.jūlija kārtējās akcionāru pilnsapulces lēmumi.

         Valdes loceklis Juris Imaks, tel. 29512492


Lemumi_lvl_v1_.pdf