Paskelbta: 2020-07-02 16:00:00 CEST
Nasdaq Vilnius
Biržos pranešimas

SUTNTIB ”INVL Baltic Real Estate” savų akcijų supirkimas

Nuo 2020-07-07 pradedamas savų akcijų supirkimo procedūros SUTNTIB ”INVL Baltic Real Estate” PVA (ISIN kodas LT0000127151) įgyvendinimas.

1 akcijos kaina – 1,8526 EUR. Siūlymo įgyvendinimo pabaiga – 2020-11-09.

Maksimalus perkamų akcijų skaičius –  2 551 838 vnt.,

Minimalus perkamų akcijų skaičius – 1 vnt.

Rinka - VSE Tender Offer (Genium INET prekybos sistemoje)

Pavedimų knyga – INR1LOS.

 

 

Nasdaq Baltic
Transaction Services
+370 5 253 14 54
www.nasdaqomxbaltic.com