Publicēts: 2020-07-02 13:38:32 CEST
Storent Investments
Iekšējā informācija

Par tiesas procesu

Iekšēja informācija, 2020-07-02 13:38 CEST --  

 

AS Storent Investments informē, ka Rīgas pilsētas Pārdaugavas tiesā ir ierosināta civillieta PACIFIC PRIVATE BANK LIMITED prasībā pret AS Storent Investments, kurā tiek lūgts atzīt par spēkā neesošiem 2020. gada 27. aprīļa grozījumus AS Storent Investments emitēto obligāciju (ISIN LV0000802304) noteikumos.

 

 

Baiba Onkele

AS Storent Investments Finanšu direktore

Tālrunis: + 371 29340012

E-pasts: baiba.onkele@storent.com

www.storent.com