Paskelbta: 2020-07-02 15:00:00 CEST
Nasdaq Vilnius
Biržos pranešimas

Baltijos vertybinių popierių rinkos statistika už 2020 m. birželio mėnesį

Baltijos vertybinių popierių rinkos statistiką už 2020 m. birželio mėnesį galima rasti čia:
https://nasdaqbaltic.com/statistics/lt/bulletins


 

Nasdaq Baltic
Transaction Services
+370 5 253 14 62 (Vilnius)
+371 672 12431 (Riga)
+372 640 8800 (Tallinn)
http://www.nasdaqbaltic.com/