Paskelbta: 2020-07-02 12:23:43 CEST
UAB "INVL Asset Management"
Pranešimas apie esminį įvykį

UAB „INVL Asset Management“ 2020 m. liepos 01 d. duomenys apie išleistus fondų investicinius vienetus

Vilnius, Lietuva, 2020-07-02 12:23 CEST --  

Lentelėje pateikiami UAB INVL Asset Management valdomų fondų 2020 m. liepos 01 d. duomenys apie išleistus fondų investicinius vienetus.

Fondas Vieneto kaina, EUR Išleisti vienetai Išpirkti vienetai Viso išleistų vienetų
INVL Rusijos TOP20 subfondas 34,3242 887,1783 76,2394 213928,1245
INVL besivystančios Europos obligacijų subfondas 41,2786 2122,8549 0 748746,0356
INVL Baltijos fondas 33,8519 22,221205 40,730761 194225,118987

 

         UAB „INVL Asset Management“
         Tel. 8 700 55 959
         www.invl.com