Paskelbta: 2020-07-01 14:38:38 CEST
Orion Asset Management
Pranešimas apie esminį įvykį

Pareigas eiti pradeda nauji „OMX Baltic Benchmark Fund” stebėtojų tarybos nariai

Vilnius, Lietuva, 2020-07-01 14:38 CEST -- Investicinė kintamojo kapitalo bendrovė „OMX Baltic Benchmark Fund” (toliau – Bendrovė), juridinio asmens kodas 111713358, registruotos buveinės adresas Antano Tumėno g. 4, Vilnius, Lietuvos Respublika, ISIN kodas LT0000990012, valdoma valdymo įmonės uždarosios akcinės bendrovės „Orion Asset Management“ (toliau – Valdymo įmonė), juridinio asmens kodas 111707985, registruotos buveinės adresas Antano Tumėno g. 4, Vilnius, Lietuvos Respublika.

Pranešame, jog, gavus Lietuvos banko pritarimą, 2020 m. liepos 1 d. pareigas pradeda eiti Bendrovės stebėtojų tarybos nariai Arnas Vizbaras, Mykantas Urba ir Simonas Daukintis. Stebėtojų tarybos nariais šie asmenys išrinkti 2020 m. gegužės 29 d. įvykusio Bendrovės neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo metu, po kurio pritarimo jų kandidatūroms buvo kreiptasi į Lietuvos banką.

Papildoma informacija teikiama kreipiantis į Valdymo įmonę:

Tel. Nr.: +370 5 203 2699

El. p.: oam@orion.lt