Paskelbta: 2020-07-01 11:09:40 CEST
UAB "INVL Asset Management"
Pranešimas apie esminį įvykį

UAB „INVL Asset Management“ 2020 m. birželio 30 d. duomenys apie išleistus fondų investicinius vienetus

Vilnius, Lietuva, 2020-07-01 11:09 CEST --  

Lentelėje pateikiami UAB INVL Asset Management valdomų fondų 2020 m. birželio 30 d. duomenys apie išleistus fondų investicinius vienetus.

Fondas Vieneto kaina, EUR Išleisti vienetai Išpirkti vienetai Viso išleistų vienetų
INVL Rusijos TOP20 subfondas 33,9939 1541,1074 332,1437 213117,1856
INVL besivystančios Europos obligacijų subfondas 41,2908 726,5541 69,2207 746610,7036
INVL Baltijos fondas 33,8453 292,623297 43,535974 194243,628543

 

         UAB „INVL Asset Management“
         Tel. 8 700 55 959
         www.invl.com