Paskelbta: 2020-06-30 16:45:29 CEST
Ignitis grupė
Pranešimas apie esminį įvykį

UAB „Ignitis grupė“ bus pertvarkoma į akcinę bendrovę

UAB „Ignitis grupė“ (toliau – „Ignitis grupė“ ir Bendrovė), juridinio asmens kodas: 301844044, registruotos buveinės adresas: Žvejų g. 14, Vilnius. Bendra UAB „Ignitis grupė“ išleistų obligacijų nominali vertė 900 000 000 EUR; ISIN kodai: XS1646530565; XS1853999313; XS2177349912.

Bendrovė informuoja, kad 2020 m. birželio 30 d. jos vienintelio akcininko teises įgyvendinanti Lietuvos Respublikos finansų ministerija priėmė sprendimą pertvarkyti UAB „Ignitis grupė“ į akcinę bendrovę – AB „Ignitis grupė“. Sprendime numatyta, kad po pertvarkymo veiksiančios akcinės bendrovės buveinė, tikslai, įstatinis kapitalas, priežiūros ir valdymo organų struktūra nesikeis. Sprendimu taip pat patvirtinti po pertvarkymo veiksiančios AB „Ignitis grupė“ įstatai.

Bendrovės pertvarkymas bus laikomas baigtu nuo naujų po pertvarkymo veiksiančios bendrovės AB „Ignitis grupė“ įstatų įregistravimo Juridinių asmenų registre momento.

Bendrovės pertvarkymas vykdomas įgyvendinant Vyriausybės nutarimą, apie kurį paskelbta 2020 m. kovo 18 d. pranešimu apie esminį įvykį (nuoroda).

Artūras Ketlerius, Ryšių su visuomene komunikacijos vadovas, tel. +370 620 76076, el. paštas arturas.ketlerius@ignitis.lt