Paskelbta: 2020-06-30 16:00:00 CEST
Ignitis grupė
Pranešimas apie esminį įvykį

Dėl ilgalaikės finansavimo sutarties sudarymo su AB „Energijos skirstymo operatorius“

UAB „Ignitis grupė“ (toliau – „Ignitis grupė“ ir Bendrovė), juridinio asmens kodas: 301844044, registruotos buveinės adresas: Žvejų g. 14, Vilnius. Bendra UAB „Ignitis grupė“ išleistų obligacijų nominali vertė 900 000 000 EUR; ISIN kodai: XS1646530565; XS1853999313; XS2177349912.

Bendrovė 2020 m. birželio 30 d. pasirašė sutartį su AB „Energijos skirstymo operatorius“ (toliau – ESO) dėl 200 mln. eurų ilgalaikės paskolos suteikimo, kuria bus refinansuoti ESO turimi trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai, skirti skirstymo tinklo patikimumo ir efektyvumo investicijoms finansuoti. Paskolos grąžinimo terminas – 2030 m. gegužės 21 d.

Sutarties fiksuota palūkanų norma 2,17 proc. sutampa su obligacijų išplatinimo efektyvia palūkanų norma. Esminės sutarties sąlygos sutampa su obligacijų išplatinimo sąlygomis.

Šia sutartimi papildomų įsipareigojimų įvykdymą užtikrinančių priemonių (garantijų, laidavimo, įkeitimo ir kitų) nėra numatyta.

Daugiau informacijos:
Artūras Ketlerius,
„Ignitis grupės“ Ryšių su visuomene vadovas
Tel. +370 620 76076
arturas.ketlerius@ignitis.lt