Paskelbta: 2020-06-30 15:43:21 CEST
Ignitis grupė
Pranešimas apie esminį įvykį

„Ignitis grupės“ įmonių grupės preliminarūs 2020 m. 5 mėnesių finansiniai duomenys

UAB „Ignitis grupė“ (toliau – „Ignitis grupė“ ir Bendrovė), juridinio asmens kodas: 301844044, registruotos buveinės adresas: Žvejų g. 14, Vilnius. Bendra UAB „Ignitis grupė“ išleistų obligacijų nominali vertė 900 000 000 EUR; ISIN kodai: XS1646530565; XS1853999313; XS2177349912.

2020 metų 5 mėnesių preliminarūs „Ignitis grupės“ įmonių grupės (toliau – Grupės) finansiniai duomenys:

 Gegužė
 2020 m.2019 m.Pokytis, %
Pajamos82,0 mln. Eur70,1 mln. Eur17,0 proc.
Koreguota EBITDA*17,3 mln. Eur16,7 mln. Eur3,6 proc.
    
 Sausis - gegužė
 2020 m.2019 m.Pokytis, %
Pajamos494,6 mln. Eur501,5 mln. Eur-1,4 proc.
Koreguota EBITDA*120,8 mln. Eur116,9 mln. Eur3,3 proc.

Grupės pajamos 2020 m. sausio-gegužės mėn. siekė 494,6 mln. eurų ir buvo 1,4 proc. mažesnės palyginus su atitinkamu laikotarpiu 2019 m. (501,5 mln. eurų). Grupės pajamų sumažėjimą lėmė mažesnė parduotų dujų ir elektros kaina verslo klientams bei sumažinti dujų tiekimo tarifai buitiniams vartotojams.

Grupės koreguotas EBITDA rodiklis 2020 m. sausio-gegužės mėn. siekė 120,8 mln. eurų – 3,3 proc. daugiau nei atitinkamu laikotarpiu 2019 m. (116,9 mln. eurų). Tokią rodiklio dinamiką išlaikyti padeda dėl investicijų į skirstomųjų tinklų atnaujinimą auganti reguliuojamo turto vertė bei efektyvus Kruonio HAE panaudojimas.

*Bendrovės preliminarus 2020 m. bei faktinis 2019 m. koreguotas EBITDA rezultatas yra pateikiamas po vadovybės atliktų korekcijų, eliminuojant vienkartinių veiksnių įtaką. Šiomis korekcijomis siekiama atskleisti Bendrovės įprastos veiklos, be netipinių, vienkartinių ar su einamuoju veiklos laikotarpiu tiesiogiai nesusijusių veiksnių, rezultatus. Visi vadovybės atliekami koregavimai atskleidžiami tarpiniuose ir metiniuose Bendrovės pranešimuose.

Daugiau informacijos: Artūras Ketlerius, „Ignitis grupės“ ryšių su visuomene vadovas, +370 620 76076, arturas.ketlerius@ignitis.lt