Paskelbta: 2020-06-30 15:33:34 CEST
AB „Grigeo“
Pranešimas apie esminį įvykį

Dėl AB „Grigeo“ audituotų konsoliduotų ir atskirų finansinių ataskaitų rinkinio už 2019 m. ir audito išvados paskelbimo bei eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo atidėjimo

AB „Grigeo“ (toliau – Bendrovė) informuoja, kad nėra baigtas Bendrovės ir AB „Grigeo Klaipėda“ metinių finansinių ataskaitų už 2019 m. audito procesas. Todėl Bendrovė negalės paskelbti Bendrovės audituotos 2019 m. metinės finansinės atskaitomybės 2020 m. liepos 1 d., kaip buvo nurodyta Bendrovės 2020 m. balandžio 7 d. pranešime.

Audito įmonė KPMG Baltics, UAB nėra pabaigusi Bendrovės ir AB „Grigeo Klaipėda“ metinių finansinių ataskaitų už 2019 m. audito dėl reikalavimų auditoriui atlikti papildomą darbą, susijusį su AB “Grigeo Klaipėda” galimai netinkamu nuotekų tvarkymu.

Bendrovės audituotų konsoliduotų ir atskirų finansinių ataskaitų rinkinys už 2019 m. ir auditoriaus išvada bus paskelbta bei sprendimas dėl Bendrovės eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo dėl Bendrovės 2019 m. metinės finansinės atskaitomybės tvirtinimo bei pelno paskirstymo sušaukimo bus priimtas ne vėliau kaip iki 2020 m. liepos 15 d.

Gintautas Pangonis
AB „Grigeo“ prezidentas
+370 5 243 5801