Paskelbta: 2020-06-30 15:05:00 CEST
AB „Energijos skirstymo operatorius“
Pranešimas apie esminį įvykį

Dėl neeilinio visuotinio AB „Energijos skirstymo operatorius“ akcininkų susirinkimo sprendimų

AB „Energijos skirstymo operatorius“, kodas 304151376, registruotos buveinės adresas Aguonų g. 24, Vilnius (toliau – Bendrovė arba ESO). Bendras AB „Energijos skirstymo operatorius“ išleistų paprastųjų vardinių akcijų skaičius yra 894 630 333; ISIN kodas – LT0000130023. 

2020 m. birželio 30 d. neeiliniame visuotiniame AB „Energijos skirstymo operatorius“ akcininkų susirinkime priimti šie sprendimai: 

1. Dėl naujos AB „Energijos skirstymo operatorius“ įstatų redakcijos patvirtinimo ir įgaliojimų suteikimo.

„1.1. Patvirtinti naują AB „Energijos skirstymo operatorius“ įstatų redakciją (pridedama).

1.2. Įgalioti AB „Energijos skirstymo operatorius“ generalinį direktorių ar kitą jo įgaliotą asmenį pasirašyti įstatus bei atlikti visus veiksmus, reikalingus šiam sprendimui įgyvendinti.“

Informacija apie priimtus sprendimus taip pat pateikiama Bendrovės tinklalapyje www.eso.lt ir Bendrovės patalpose, esančiose adresu Aguonų g. 24, Vilnius, darbo valandomis (7.30-11.30 val. ir 12.15-16.30 val., penktadieniais 7.30-11.30 val. ir 12.15-15.15 val.) nuo šio pranešimo paskelbimo dienos.

 

Papildoma informacija: atstovas ryšiams su visuomene Tomas Kavaliauskas, tel. +370 617 51616

Priedas


ESO įstatų projektas švarraštis.pdf