Paskelbta: 2020-06-30 15:05:00 CEST
LITGRID AB
Visuotinis akcininkų susirinkimas

Neeiliniame visuotiniame LITGRID AB akcininkų susirinkime priimti sprendimai

2020 m. birželio 30 d. įvykusiame neeiliniame visuotiniame LITGRID AB (įmonės kodas 302564383, registruotos buveinės adresas Viršuliškių skg. 99B, Vilnius) akcininkų susirinkime buvo priimti šie sprendimai:

Visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkė ir siūlomi sprendimų projektai:

 1. Dėl pritarimo LITGRID AB 2020 m. birželio 5 d. valdybos sprendimui Nr. 2 (protokolo Nr. 10)

Siūlomas sprendimas:
Pritarti visų LITGRID AB nuosavybės teise valdomų UAB „Duomenų logistikos centras“ (įmonės kodas 302527488, registruotos buveinės adresas A. Juozapavičiaus g. 13, Vilnius) akcijų (2 831 942 vnt., kurie sudaro 20,36 proc. visų akcijų) pirkimo-pardavimo sutarčiai, nustatant tokias pagrindines sąlygas:

Sutarties šalys
 • Pardavėjas – LITGRID AB (akcijų kiekis: 20,36 proc., juridinio asmens kodas: 302564383, buveinės adresas: Viršuliškių skg. 99B, Vilnius) ir “Ignitis grupė” UAB (akcijų kiekis: 79,64 proc., juridinio asmens kodas: 301844044, buveinės adresas: A. Žvejų g. 14, Vilnius).
 • Pirkėjas - QEIF II Development Holding SARL (įmonės kodas B236703, registruotos buveinės adresas: 5 Allée Scheffer 2520 Luxembourg).
Sutarties dalykasUAB „Duomenų logistikos centras“, 0,29 Eur nominalios vertės akcijų (100 proc. akcijų) (juridinio asmens kodas: 302527488, buveinės adresas: Juozapavičiaus g. 13, Vilnius) pirkimas – pardavimas.
Sutarties kaina10 101 025  Eur (Pardavėjams paskirstoma proporcingai turimų akcijų skaičiui, LITGRID AB dalis - 2 056 568,69 Eur.).
Atsiskaitymo tvarka ir nuosavybės perdavimas
 • Akcijų kaina sumokama sandorio užbaigimo metu.
 • Nuosavybės teisė į akcijas pereis pirkėjui tik įvykdžius šias sąlygas:
  • Pirkėjui gavus Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos koordinavimo komisijos išvadą dėl investuotojo atitikties nacionalinio saugumo interesams;
  • LITGRID AB visuotiniam akcininkų susirinkimui pritarus perleisti akcijas;
  • Pirkėjui sumokėjus akcijų kainą LITGRID AB ir „Ignitis grupė“ UAB.

Litgrid AB įgaliotas asmuo teikti papildomą informaciją: 

Jurga Eivaitė 
Komunikacijos projektų vadovė
tel. +370 613 19977
el. paštas: jurga.eivaite@litgrid.eu