Paskelbta: 2020-06-30 12:38:41 CEST
UAB "INVL Asset Management"
Pranešimas apie esminį įvykį

UAB „INVL Asset Management“ 2020 m. birželio 29 d. duomenys apie išleistus fondų investicinius vienetus

Vilnius, Lietuva, 2020-06-30 12:38 CEST --  

Lentelėje pateikiami UAB INVL Asset Management valdomų fondų 2020 m. birželio 29 d. duomenys apie išleistus fondų investicinius vienetus.

Fondas Vieneto kaina, EUR Išleisti vienetai Išpirkti vienetai Viso išleistų vienetų
INVL Rusijos TOP20 subfondas 34,7838 50,1467 17,9286 211908,2219
INVL besivystančios Europos obligacijų subfondas 41,2870 5597,4036 0,6504 745953,3702
INVL Baltijos fondas 33,7687 12,444956 41,6971 193994,541220

 

         UAB „INVL Asset Management“
         Tel. 8 700 55 959
         www.invl.com