Avaldatud: 2020-06-30 08:00:00 CEST
Pro Kapital Grupp
Börsiteade

Võlakirjade omanikud kiitsid heaks Pro Kapitali tagatud võlakirjade tingimuste muutmise

 

9. juunil 2020 algatas AS Pro Kapital Grupp (“Pro Kapital”) kirjaliku menetluse (edaspidi nimetatud “kirjalik menetlus”), taotledes võlakirjade 2020/2024, ISIN SE0013801172, (edaspidi nimetatud “Võlakirjad”) omanikelt heakskiitu Võlakirjade tingimuste muutmiseks. Võlakirja omanike poolt nüüdseks heaks kiidetud muudatus võimaldab grupi Saksa tütarettevõttel võtta Saksa riigi poolt tagatud laenu, mille eesmärk on toetada COVID-19 kriisijärgset hotellisektori toibumist.

Nagu kirjaliku menetluse teates detailsemalt selgitatud (avaldatud Pro Kapital kodulehel), palus Pro Kapital Võlakirja omanikel heaks kiita Maintenance test definitsiooni tehniline muudatus, mis puudutas grupi Saksa hotelli.

Kirjalikus menetluses esitatavate vastuste tähtaeg saabus 29. juunil 2020. Pro Kapital teatab käesolevaga, et kvoorumiks koguti piisavalt Võlakirja omanike hääli ning et tingimuste muutmiseks vajalik Võlakirja omanike häälteenamus hääletas muudatuse poolt. Seetõttu muudetakse Võlakirjade tingimusi nii, nagu kirjaliku menetluse teates on sätestatud.

Võlakirjade tingimused muudetud kujul jõustuvad 30. juunil 2020 ja avaldatakse Pro Kapitali kodulehel (www.prokapital.com) ja lehel Stamdata (www.stamdata.com).

Kirjaliku menetluse protsessiga seonduvates küsimustes, palume Võlakirja omanikel võtta ühendust agendiga emailil voting.sweden@nordictrustee.com või telefonil +46 8 783 79 00. Muudes küsimustes saate ühendust võtta Pro Kapitaliga.

Allan Remmelkoor
Juhatuse liige
Tel: 614 4920
Email: prokapital@prokapital.ee