Publicēts: 2020-06-29 15:34:16 CEST
Storent Investments
Iekšējā informācija

Par obligāciju (ISIN LV0000802304) atpirkšanas rezultātiem

Iekšēja informācija, 2020-06-29 15:34 CEST --  

 

AS Storent Investments (turpmāk – Storent) 2020. gada 11. jūnijā publicēja paziņojumu par Storent emitēto obligāciju (ISIN LV0000802304) daļēju atpirkšanu (paziņojums ir pieejams šeit).

Storent informē, ka neviens no obligacionāriem nav izteicis vēlmi pārdot tam piederošās obligācijas, kā rezultātā Storent nav atpircis nevienu obligāciju.

 

Baiba Onkele

AS Storent Investments Finanšu direktore

Tālrunis: + 371 29340012

E-pasts: baiba.onkele@storent.com

www.storent.com