Paskelbta: 2020-06-29 11:11:41 CEST
Nasdaq Vilnius
Biržos pranešimas

VVP pirminio platinimo aukciono rezultatai

AB Nasdaq Vilnius 2020 m. birželio 29 d. įvykusio Vyriausybės vertybinių popierių pirminio platinimo papildymo aukciono rezultatai:

 

ISIN kodas LT0000670044
Konkurencinių pavedimų knygos kodas LTGCB01026A
Nekonkurencinių pavedimų knygos kodas LTGNB01026A
Atsiskaitymo data 2020-07-01
Išpirkimo data 2026-11-27
Valiuta, kuria nominuota emisija EUR
Nominali vertė 100
Atkarpos dydis, % 0,1
Mažiausias siūlytas pelningumas, % 0,050
Vidutinis svertinis pelningumas, % 0,084
Didžiausias įvykdytų pavedimų pelningumas, % 0,100
Bendra konkurencinių pavedimų apimtis, EUR 79 050 000
Bendra nekonkurencinių pavedimų apimtis, EUR 3 300 000
Išplatinta nominalia verte, EUR 35 000 000,00
Apyvarta, EUR 35 056 492,14

 

Apmokėti vertybiniai popieriai atsiskaitymo dieną bus įtraukti į reguliuojamą rinką – AB Nasdaq Vilnius Skolos vertybinių popierių sąrašą.

 

 

Nasdaq Baltic
Transaction Services
+370 5 253 14 54
www.nasdaqbaltic.com