Publicēts: 2020-06-26 15:24:58 CEST
Citadele banka
Iekšējā informācija

Citadele ECB TLTRO III izsolē saņem aizdevumu 440 miljonu eiro apmērā

2020. gada 24. jūnijā Citadele ECB ilgāka termiņa refinansēšanas mērķoperācijas (TLTRO-III) ietvaros saņēma 440 miljonu eiro aizdevumu ar atmaksas termiņu 3 gadi. Galējais aizdevuma atmaksas termiņš ir 2023. gada 28. jūnijs, ar pirmstermiņa atmaksas iespēju sākot no 2021. gada 29. septembra.

Bankas kopējais aizņēmuma apjoma limits ilgāka termiņa refinansēšanas mērķoperācijām tika noteikts 452.96 miljonu eiro apmērā. TLTRO III procentu likme no 2020. gada 24. jūnija līdz 2021. gada 23. jūnijam ir -0.5%, bet, izpildot kreditēšanas nosacījumus, tā var tikt samazināta līdz -1%.

 

         Nataļja Fokina
         Resursu direkcijas vadītāja
         Tel.: +37126424732
         Natalija.Fokina@citadele.lv