Paskelbta: 2020-06-25 08:03:18 CEST
AB Šiaulių bankas
Pranešimas apie esminį įvykį

Šiaulių bankas TITRO III aukcione skolinasi 150 milijonų eurų

AB Šiaulių bankas (toliau Bankas), įmonės kodas 112025254, adresas Tilžės g. 149, 76348 Šiauliai, Lietuva.

Birželio 24 d. Bankas per ECB TITRO III operaciją pasiskolino 150 milijonų eurų trijų metų laikotarpiui.

Paskolos grąžinimo terminas - 2023 m. birželio 28 d., grąžinimo prieš terminą galimybe bus galima pasinaudoti nuo 2021 m. rugsėjo 29 d.

Bendra Banko skolinimosi TITRO III operacijomis suma yra nustatyta 571,64 mln. eurų.  TITRO III sandoriams nuo 2020 m. birželio iki 2021 m. birželio taikoma  -0,5% palūkanų norma, o tinkamą grynąjį skolinimą specialiu ataskaitiniu laikotarpiu pasiekusiems bankams palūkanų norma gali mažėti  iki -1,0%.

Papildoma informacija:
Rinkų ir iždo departamento direktorius
Tomas Varenbergas, +370 5 2032 200, tomas.varenbergas@sb.lt