Publicēts: 2020-06-25 08:15:00 CEST
Nasdaq Riga
Biržas paziņojums

Par AS “Storent Investments” obligāciju iekļaušanu Baltijas Parāda vērtspapīru sarakstā

Nasdaq Riga valde š.g. 25. jūnijā pieņēma lēmumu, ar 2020. gada 30. jūniju uzsākt AS “Storent Investments” obligāciju kotēšanu Baltijas Parāda vērtspapīru sarakstā ar šādiem raksturlielumiem: 

 

Emitenta nosaukums AS “Storent Investments”
Emitenta saīsinātais nosaukums STOR
Vērtspapīra ISIN kods LV0000802411
Vērtspapīra dzēšanas datums 19.10.2023
Nominālvērtība 100 EUR
Iekļauto obligāciju skaits 34 463
Kupona procentu likme (%) 8 %
Kupona izmaksas datumi Četras reizes gadā:
19. aprīlī
19. jūlijā
19. oktobrī
19. janvārī
Biržas tirdzniecības kods STOR080023A

   

AS “Storent Inversments” obligāciju prospekts pieejams šeit.

Saskaņā ar Prospektu emitentam ir tiesības līdz 2023.gada 19.oktobrim papildus emitēt obligācijas par kopējo summu 11 553 700 EUR, sasniedzot kopējo emisijas apjomu 15 000 000 EUR.  

 

Nasdaq Baltic
Issuer Services
+371 67 212 431
www.nasdaqbaltic.com

Nasdaq Baltic ir vienots nosaukums, ko lieto, lai apzīmētu uzņēmumus un biržas/regulētos tirgus, kurus pārvalda Nasdaq grupā ietilpstošie Baltijas valstīs esošie uzņēmumi, t.i. Nasdaq Riga, AS, Nasdaq Tallinn AS un AB Nasdaq Vilnius