Avaldatud: 2020-06-18 15:00:00 CEST
Tallinna Sadam
Börsiteade

Parvlaev Regula lisareisid 2020 suvel

ASi Tallinna Sadam tütarettevõte OÜ TS Laevad sõlmis lisakokkuleppe Maanteeametiga 11.12.2014 allkirjastatud sõitjate üleveoteenuse lepingule, mille kohaselt Maanteeamet tellib kuni 536 lisareisi parvlaevaga Regula Virtsu-Kuivastu liinil perioodil 22. juunist 31. juulini 2020. Lisaks on Maanteeametil võimalus pikendada nimetatud mahu piires lisareiside tellimust täiendavaks perioodiks 01.08-31.08.2020.

Lisareiside eest teenib TS Laevad fikseeritud tasu 322 tuh eurot, millele lisandub reisitasu 335 eurot iga teostatud reisi kohta, kokku maksimaalselt 502 tuh eurot. Täiendava perioodi kasutamisel on veoteenuse täiendav fikseeritud tasu 248 tuh eurot. Kokku on seega veoteenuse tasu mitte rohkem kui 750 tuh eurot, sh täiendava perioodi kasutamine.

Parvlaeva Regula kasutatakse täiendava üleveovõimekusena, et olla valmis Virtsu-Kuivastu liini üleveonõudluse kasvuks. TS Laevad teostab lisareise juhul, kui graafikujärgsest reisist on maha jäänud vähemalt 200 liinimeetrit sõidukeid, millede üleveoks on ostetud pilet põhilaeva graafikujärgsele reisile, või on optimaalne teostada ohtliku veose reis lisalaevaga. Lisareise ei käsitleta graafikujärgsete reisidena ja neile ei müüda pileteid eelmüügist ega ka sadamas.

2019. aastal tellis Maanteeamet Virtsu-Kuivastu liinil 536 lisareisi, mille eest TS Laevad teenis fikseeritud tasu 1,56 mln eurot, millele lisandus reisitasu 350 eurot iga reisi kohta. 2019. aasta lisareiside teostamiseks prahtis ja mehitas TS Laevad täiendava reisiparvlaeva Mercandia VIII. 2020. aastal täiendavat laeva ei prahita ja kasutatakse vaid olemasolevat laevastikku ehk asenduslaeva Regula, kui see ei ole asendamas mõnda TS Laevade põhilaeva. Sellest tulenevalt on ka veoteenuse tasu oluliselt madalam kui eelmiste aastate suveperioodidel.

TS Laevad teenindab Virtsu-Kuivastu liini parvlaevadega Tõll ja Piret ja Rohuküla-Heltermaa liini parvlaevadega Leiger ja Tiiu. Ettevõtte laevastikku kuulub ka parvlaev Regula.

Tallinna Sadamale kuulub üks Läänemere suurimaid kauba- ja reisisadamate komplekse, mida läbis 2019. a 10,64 miljonit reisijat ja 19,9 miljonit tonni kaupa. Lisaks reisijate ja kaubavedude teenindamisele tegutseb ettevõte laevanduse ärivaldkonnas läbi oma tütarettevõtete – OÜ TS Laevad korraldab parvlaevaühendust Eesti mandri ja suursaarte vahel ning OÜ TS Shipping osutab multifunktsionaalse jäämurdjaga Botnica jäämurde ja konstruktsioonilaeva teenust Eestis ja offshore projektides. Tallinna Sadama gruppi kuulub ka jäätmekäitlusega tegelev sidusettevõte AS Green Marine. Kontserni 2019. a müügitulu oli 130,5 miljonit eurot, korrigeeritud EBITDA 74,3 miljonit eurot ning puhaskasum 44,4 miljonit eurot.

Lisainfo:

Marju Zirel
Investorsuhete juht
AS Tallinna Sadam
m.zirel@ts.ee