Avaldatud: 2020-06-18 13:33:02 CEST
Tallinna Sadam
Börsiteade

Tallinna Sadam korraldab aktsionäride üldkoosoleku otsuste eelnõude tutvustamiseks veebiseminari

AS Tallinna Sadam kutsub huvilisi osalema homme, 19.06.2020 kell 10.00 (EET) toimuval veebiseminaril, kus nõukogu esimees Aare Tark, juhatuse esimees Valdo Kalm ja nimetamiskomitee esimees Veiko Tali tutvustavad enne hääletusperioodi algust aktsionäride üldkoosoleku otsuste eelnõude sisu ning vastavad küsimustele. Lisaks selgitatakse aktsionäride otsuste hääletamise protsessi ja võimalusi. Veebiseminar toimub eesti keeles.

Veebiseminarist võivad Tallinna Sadama youtube’i kanali kaudu osa võtta kõik soovijad. Esinejatele saab esitada küsimusi, saates need eelnevalt e-mailile investor@ts.ee hiljemalt seminari alguseks või veebiseminari ajal kirjalikult läbi slido rakenduse, mille link on leitav veebiseminari video juures.

Aktsionäride otsuste hääletamine toimub perioodil 22.06-29.06.2020, hääleõiguslike aktsionäride nimekiri fikseeritakse 19.06.2020 Nasdaq CSD arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga. Veebiseminari esitlused, hääletussedel jm üldkoosoleku materjalid on leitavad Tallinna Sadama veebilehel: https://www.ts.ee/investor/uldkoosolek

Tallinna Sadamale kuulub üks Läänemere suurimaid kauba- ja reisisadamate komplekse, mida läbis 2019. a 10,64 miljonit reisijat ja 19,9 miljonit tonni kaupa. Lisaks reisijate ja kaubavedude teenindamisele tegutseb ettevõte laevanduse ärivaldkonnas läbi oma tütarettevõtete – OÜ TS Laevad korraldab parvlaevaühendust Eesti mandri ja suursaarte vahel ning OÜ TS Shipping osutab multifunktsionaalse jäämurdjaga Botnica jäämurde ja konstruktsioonilaeva teenust Eestis ja offshore projektides. Tallinna Sadama gruppi kuulub ka jäätmekäitlusega tegelev sidusettevõte AS Green Marine. Kontserni 2019. a müügitulu oli 130,5 miljonit eurot, korrigeeritud EBITDA 74,3 miljonit eurot ning puhaskasum 44,4 miljonit eurot.

Lisainfo:

Marju Zirel
Investorsuhete juht
AS Tallinna Sadam
m.zirel@ts.ee