Publicēts: 2020-06-18 14:00:02 CEST
Storent Investments
Iekšējā informācija

FKTK apstiprina AS "Storent Investments" obligāciju prospektu

Iekšēja informācija, 2020-06-18 14:00 CEST --  

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (FKTK) padome 18.06.2020. apstiprināja AS "Storent Investments" prospektu obligāciju 15 000 000 eiro apmērā (ISIN LV0000802411) iekļaušanai akciju sabiedrības "Nasdaq Riga" Baltijas parāda vērtspapīru sarakstā.

Šī paziņojuma publicēšanas dienā AS "Storent Investments" ir emitējis obligācijas par kopējo pamatsummu 3 446 300 EUR. Saskaņā ar obligāciju noteikumiem AS "Storent Investments" ir tiesības līdz 2023.gada 19.septembrim papildus emitēt obligācijas par kopējo pamatsummu 11 553 700 EUR.

    

Baiba Onkele

AS Storent Investments Finanšu direktore

Tālrunis: + 371 29340012

E-pasts: baiba.onkele@storent.com

www.storent.com


AS Storent Investments prospekts 2020.pdf