Avaldatud: 2020-06-18 11:33:45 CEST
Trigon Property Development
Aktsionäride üldkoosoleku otsused

Aktsionäride korralise üldkoosoleku otsused 18.06.2020

AS Trigon Property Development (registrikood 10106774) aktsionäride korraline üldkoosolek toimus 18. juunil 2020.a. Tallinnas, Pärnu mnt 18.

Üldkoosolek algas kell 12:00. Üldkoosolekul oli aktsiatega esindatud 2 675 752 häält, mis moodustab 59,47% kõigist aktsiatega määratud häältest. Üldkoosolek oli pädev võtma vastu otsuseid päevakorras olnud küsimustes.

Üldkoosoleku otsused:

1. 2019. a. majandusaasta aruande kinnitamine
AS Trigon Property Development aktsionäride üldkoosolek otsustas kinnitada 2 675 752 hääle ehk 100% poolthäälega 2019. a. majandusaasta  aruande.

2. 2019.a. majandusaasta kasumi katmine
AS Trigon Property Development aktsionäride üldkoosolek otsustas 2 675 752 hääle ehk 100% poolthäälega kanda 2019.a. majandusaasta puhaskasum summas 354 412 eurot eelmiste perioodide kahjumisse..

3. 2020. a. majandusaasta audiitori valimine ja tasustamise korra määramine
AS Trigon Property Development aktsionäride üldkoosolek 2 675 752 hääle ehk 100% poolthäälega valida 2020.a. majandusaasta audiitoriks AS PricewaterhouseCoopers (registrikood: 10142876; aadress: Pärnu mnt. 15, 10141 Tallinn). Audiitorteenuste eest tasumine toimub audiitorühinguga sõlmitava lepingu alusel.

Rando Tomingas
Juhatuse liige
+372 66 79 200
info@trigonproperty.com