Publicēts: 2020-06-16 10:10:58 CEST
Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca
Cita informācija, kas tiek atklāta saskaņā ar Biržas noteikumiem

Par Eiropas Savienības fonda projektu

Akciju sabiedrība “RĪGAS ELEKTROMAŠĪNBŪVES RŪPNĪCA” īsteno projektu Nr. 1.2.1.4/18/A/051 “25kV maiņstrāvas elektrovilciena ar asinhrono piedziņu elektroaprīkojuma izgatavošanas līnijas izstrāde”.

2020. gada 9. jūnijā stājās spēkā līguma grozījumi par iekārtu iegādi minēta projekta ietvaros.

2020. gada 16. jūnijā tiks izsludināta Iepirkuma procedūra uz sekojošo iekārtu iegādi:

  • Virspusējās montāžas līnijas iegāde – 344,044.00 EUR;

Piedāvājumus var iesniegt līdz 2020. gada 3. jūlijam.

Projekts tiek īstenots sadarbībā ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru atbalsta programmas “1.2.1.4. Atbalsts jaunu produktu ieviešanai ražošanā” 2. kārtas ietvaros. Līgums par projekta īstenošanu ar CFLA noslēgts 2018. gada 29. novembrī un projekta īstenošana paredzēta līdz 2020. gada 31. decembrim. Kopējās projekta izmaksas ir aptuveni 2. milj EUR, no kuriem 35% veido ERAF finansējums.

 

         TAMĀRA ROGOVA
         AS "Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca"
         galv.juriste
         tālr. +371 61301847; +371 27001052
         E-mail: tamara.rogova@rer.lv