Paskelbta: 2020-06-15 15:34:55 CEST
AB "Rokiškio sūris"
Pranešimai apie vadovų sandorius

Pranešimas apie vadovo sandorį dėl Emitento vertybinių popierių

AB „Rokiškio sūris“, įmonės kodas 173057512, buveinės adresas: Pramonės g.3, Rokiškis, Lietuva.

AB „Rokiškio sūris“ gavo vadovo pranešimą apie sandorį dėl bendrovės vertybinių popierių (pridedama).

Dalius Trumpa
Direktorius
+370 458 55200

Priedas


Pranesimas apie sandori 2020 06 15.pdf