Paskelbta: 2020-06-09 16:15:00 CEST
LITGRID AB
Pranešimas apie esminį įvykį

Dėl sandorio su susijusia šalimi sudarymo

Lietuvos elektros energijos perdavimo operatorius LITGRID AB (įmonės kodas 302564383, registruotos buveinės adresas Viršuliškių skg. 99B, Vilnius, Lietuva) praneša, kad 2020 m. birželio 3 d. gavo patronuojančios bendrovės UAB „EPSO-G“ Audito komiteto nuomonę dėl LITGRID AB ketinamo sudaryti sandorio su susijusia šalimi UAB „EPSO-G“ dėl UAB „EPSO-G“ 2019 m. mokestinių nuostolių perdavimo LITGRID AB (toliau - Sandoris).

2020 m. gegužės 25 d. UAB „EPSO-G“ Audito komitetas apsvarstė Sandorį ir pateikė nuomonę:

• nevertinamas Sandorio atitikimas rinkos sąlygoms, nes Sandoris vykdomas išimtinai laikantis LR pelno mokesčio įstatymo (toliau – PMĮ) 561 str. reikalavimų, t.y. Sandoris, remiantis PMĮ 561 str. negalėtų būti sudaromas su kitu ūkio subjektu nei Grupės vienetas;

• Sandoris yra sąžiningas ir pagrįstas visų LITGRID AB akcininkų, kurie nėra Sandorio šalis, atžvilgiu (mokestinių nuostolių perdavimas vykdomas pelno mokesčio įstatymo numatyta tvarka ir dėl sandorio LITGRID AB nepatiria nuostolių).

2020 m. birželio 5 d. LITGRID AB valdyba pritarė Sandorio sudarymui. 

Litgrid AB įgaliotas asmuo teikti papildomą informaciją: 
Jurga Eivaitė 
Komunikacijos projektų vadovė
tel. +370 613 19977
el. paštas: jurga.eivaite@litgrid.eu