Avaldatud: 2020-06-09 16:00:00 CEST
Pro Kapital Grupp
Börsiteade

AS Pro Kapital Grupp algatab tagatud võlakirjade tingimuste muutmise kirjaliku menetluse


AS Pro Kapital Grupp (“Pro Kapital”) teatab, et algatab kirjaliku menetluse (edaspidi nimetatud “Kirjalik menetlus”), et muuta tagatud võlakirjade 2020/2024, ISIN SE0013801172, (edaspidi nimetatud “Võlakirjad”) tingimusi, taotledes Võlakirja omanikelt heakskiitu Võlakirjade tingimuste tehnilise detaili muutmise heakskiitu.

Nagu kirjaliku menetluse teates detailsemalt selgitatud, palub Pro Kapital Võlakirja omanikel heaks kiita Maintenance test definitsiooni tehniline muudatus, mis puudutab ettevõtte hotellitegevust Saksamaal. Muudatus on vajalik selleks, et Pro Kapitali saksa hotelli opereeriv tütarettevõte saaks võtta Saksa valitsuse poolt pakutavat tagamata, 3%-list laenu kuni 500 000 eurot, mille eesmärgiks on toetada COVID19 kriisi järgselt hotellisektori toibumist. COVID19 kriisi ja Saksa valitsuse poolt kehtestatud piirangute tõttu on Bad Kreuznachis asuv PK Parkhotel Kurhaus olnud suletud alates 21. märtsist 2020. Hotell on plaanis taas avada 1. juulil 2020. Pro Kapital leiab, et madala intressiga riikliku laenu taotlemine oleks hotelliäri taaskäivitamiseks mõistlik.

Kirjaliku menetluse teade, sh muudatusettepanek ja detailne info hääletamise kohta tehakse teatavaks ettevõtte kodulehel (www.prokapital.com) ja lehel Stamdata (www.stamdata.com).

Pro Kapital on täna palunud Võlakirjade agendil, Nordic Trustee & Agency AB (publ), saata Kirjaliku menetluse teade otse Võlakirja omanikele, kes on registreeritud Euroclear Sweden poolt võlakirjade kohta peetavas registris, eesmärgiga saada Võlakirja omanike heakskiit Võlakirja tingimuste muutmiseks.

Kirjaliku menetluse protsessiga seonduvates küsimustes, palume Võlakirja omanikel võtta ühendust agendiga emailil voting.sweden@nordictrustee.com või telefonil +46 8 783 79 00. Muudes küsimustes saate ühendust võtta Pro Kapitaliga.

Lisainfo saamiseks palun võtke ühendust:

Paolo Michelozzi, AS Pro Kapital Grupp juhatuse esimees
paolo.michelozzi@prokapital.com

Angelika Annus, AS Pro Kapital Grupp finantsjuht
angelika.annus@prokapital.com

Allan Remmelkoor
Juhatuse liige
Tel: +372 614 4920
Email: prokapital@prokapital.ee