Paskelbta: 2020-06-05 15:38:40 CEST
AB Šiaulių bankas
Pranešimai apie vadovų sandorius

Pranešimai apie vadovo sandorius dėl Emitento vertybinių popierių

AB Šiaulių bankas, įmonės kodas 112025254, buveinės adresas: Tilžės g. 149, Šiauliai, Lietuva.

AB Šiaulių bankas gavo vadovo ir su vadovu glaudžiai susijusių asmenų pranešimus apie sandorius dėl banko išleistų vertybinių popierių (pridedama).

Emitento įgaliotas teikti papildomą informaciją - VP apskaitos departamento direktorė Jolanta Dobiliauskienė, tel. (8 41) 595 669.

Priedai


A_Butkus_20200605_lit.pdf
Mintaka_20200603_lit.pdf
Aiva_20200603_lit.pdf