Paskelbta: 2020-06-05 15:00:00 CEST
AB "Klaipėdos nafta"
Pranešimas apie esminį įvykį

AB „Klaipėdos nafta“ 2020 metų gegužės mėn. preliminarios veiklos pajamos

AB „Klaipėdos nafta“ (toliau – Bendrovė)  nuo 2020 m. antrojo ketvirčio pradžios peržiūrėjo veiklos segmentus ir atitinkamai pateikia atskleidžiamą informaciją apie pajamas. Išskiriami šie Bendrovės veiklos segmentai:

  • naftos terminalų veikla, kuri apima Klaipėdos naftos terminalą bei Subačiaus naftos terminalą,
  • reguliuojama Klaipėdos SGD terminalo veikla bei
  • komercinė SGD veikla, kuri apima mažos apimties SGD paskirstymo stotį Klaipėdoje bei tarptautinius SGD projektus ir jų vystymą.

2020 m. gegužės mėn. Bendrovės naftos terminalų preliminarios pardavimo pajamos siekė 3,1 mln. eurų, ir lyginant su praėjusių metų gegužės mėn., yra 0,8 mln. eurų arba 34,8 proc. didesnės. Geresniam pajamų rezultatui įtakos turėjo didesnės naftos produktų saugojimo pajamos, lyginant su 2019 m. gegužės mėnesiu. Naftos terminalų 2020 m. penkių mėnesių preliminarios pardavimo pajamos siekė 13,7 mln. eurų ir yra 6,2 proc. didesnės, lyginant su 2019 m. atitinkamu laikotarpiu.

Preliminarios Bendrovės SGD terminalo Klaipėdoje 2020 m. gegužės mėn. pardavimo pajamos yra 3,7 mln. eurų (2019 m. gegužės mėn. pajamos siekė 5,8 mln. eurų). SGD terminalo pajamas sudaro preliminari SGD pakartotinio dujinimo kainos pastovioji dalis (už metinius vartojimo pajėgumus), kintama dalis už išdujintą dujų kiekį ir SGD perkrovos pajamos iš reguliuojamos veiklos. Klaipėdos SGD terminalo pajamų, gaunamų už metinius vartojimo pajėgumus, lygis nepriklauso nuo dujinimo apimčių. Pajamas tvirtina Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT), remdamasi nustatyta Valstybės reguliuojamų kainų gamtinių dujų sektoriuje nustatymo metodika ir apskaičiuodama jas visam ateinančių metų laikotarpiui. 2020 m. pirmųjų penkių mėnesių SGD terminalo preliminarios pardavimo pajamos 37,7 proc. mažesnės dėl nuo 2020 m. sausio 1 d. 42 proc. sumažinto Klaipėdos SGD terminalo saugumo dedamosios tarifo.

2020 m. gegužės mėn. Bendrovės komercinės SGD veiklos preliminarios pardavimo pajamos siekė 0,2 mln. eurų. Pajamų rezultatą gegužės mėn. lėmė didesnės tarptautinių SGD projektų konsultavimo pajamos ir didesnės mažos apimties SGD paskirstymo stoties pajamos, lyginant su 2019 m. atitinkamu laikotarpiu. Komercinės SGD veiklos 2020 m. penkių mėnesių preliminarios pardavimo pajamos siekė 1,2 mln. eurų.

Iš viso Bendrovės preliminarios 2020 m. sausio-gegužės mėn. pardavimo pajamos sudaro 32,2 mln. eurų ir yra 24,4 proc. mažesnės nei 2019 m. atitinkamu laikotarpiu (42,6 mln. eurų).

Preliminarios Bendrovės pajamos, mln. EUR:

  Gegužė Sausis-gegužė
  2020 m. 2019 m. Pokytis 2020 m. 2019 m. Pokytis
Naftos terminalų veikla 3,1 2,3 34,8% 13,7 12,9 6,2%
SGD terminalo veikla 3,7 5,8 -36,2% 18,5 29,7 -37,7%
Komercinė SGD veikla 0,2 0,0 100,0% 1,2 0,1 11 kartų
Iš viso 7,0 8,1 -13,6% 32,2 42,6 -24,4%

Vadovybės komentaras

Gegužės mėnesį tarptautinėse rinkose ir toliau išliko itin daug neapibrėžtumo, prie kurio prisideda tiek išliekantis COVID-19 poveikis ekonomikoms, tiek besitęsianti istoriškai žemų naftos kainų tendencija. Rinkos kontekstas turi įtakos ir KN veiklos rezultatams. Kadangi klientai siekia išlaikyti savo pelningumą, juntama didesnė paklausa naftos produktų saugojimo paslaugoms. Tai reikšmingai prisidėjo ir prie gero KN naftos terminalų veiklos pajamų rezultato.

Pagrindinis veiksnys, darantis įtaką bendram pajamų rezultatui, yra žemesnės Klaipėdos SGD terminalo pajamos, kurias lėmė Bendrovės 2019 m. priimti sprendimai optimizuoti SGD terminalo Klaipėdoje infrastruktūros kaštus, atitinkamai sumažinant saugumo dedamąją Lietuvos dujų vartotojams nuo 2020 metų kasmet.


Jonas Lenkšas, Finansų direktorius, tel. +370 694 80594.