Paskelbta: 2020-06-05 12:55:19 CEST
UAB "INVL Asset Management"
Pranešimas apie esminį įvykį

UAB „INVL Asset Management“ 2020 m. birželio 04 d. duomenys apie išleistus fondų investicinius vienetus

Vilnius, Lietuva, 2020-06-05 12:55 CEST --  

Lentelėje pateikiami UAB INVL Asset Management valdomų fondų 2020 m. birželio 04 d. duomenys apie išleistus fondų investicinius vienetus.

  

Fondas Vieneto kaina, EUR Išleisti vienetai Išpirkti vienetai Viso išleistų vienetų
INVL Rusijos TOP20 subfondas 33,0225 6,0616 44,8438 188214,2513
INVL besivystančios Europos obligacijų subfondas 41,1060 0 390 745980,8004
INVL Baltijos fondas 33,8264 29,63159 1279,82199 193741,187059

 

 

         UAB „INVL Asset Management“
         Tel. 8 700 55 959
         www.invl.com