Paskelbta: 2020-06-05 07:33:08 CEST
Orion Asset Management
Pranešimas apie esminį įvykį

OMX Baltic Benchmark Fund 2020 m. Birželio 4 d. duomenys apie išleistas akcijas

Vilnius, Lietuva, 2020-06-05 07:33 CEST --
OMX Baltic Benchmark Fund akcijų kaina 2020 m. Birželio 4 d. –  9,8158 EUR
OMX Baltic Benchmark Fund išleistų akcijų skaičius 2020 m. Birželio 4
 d.  – 0 vnt.
OMX Baltic Benchmark Fund išpirktų akcijų skaičius 2020 m. Birželio 4
 d.  – 0 vnt.
Iš viso į prekybą įtrauktų OMX Baltic Benchmark Fund  akcijų skaičius, 2020 m. Birželio 4
 d. – 179577 vnt.

 

         Orion Asset Management