Paskelbta: 2020-06-04 08:37:04 CEST
APB "Apranga"
Pranešimai apie vadovų sandorius

Pranešimas apie vadovo sandorius

APB „Apranga“ gavo pranešimą apie APB „Apranga“ valdybos nario Vido Lazicko sandorius dėl emitento vertybinių popierių (žr. prisegtą bylą).

Saulius Bačauskas
„Aprangos“ grupės finansų ir ekonomikos direktorius
+370 5 2390843

Priedas


Pranesimas apie emitento vadovu sandorius 2020-06-04.pdf