Paskelbta: 2020-06-03 12:13:38 CEST
AB Šiaulių bankas
Pranešimas apie esminį įvykį

Adriano Arietti pradeda eiti AB Šiaulių banko stebėtojų tarybos nario pareigas

AB Šiaulių bankas, įmonės kodas 112025254, adresas Tilžės g. 149, 76348 Šiauliai, Lietuva.

AB Šiaulių bankas 2020 m. birželio 2 d. gavo Europos Centrinio banko (ECB) pranešimą, kad ECB  valdančioji taryba nusprendė neprieštarauti Adriano Arietti paskyrimui AB Šiaulių banko  stebėtojų tarybos nariu.

Adriano Arieti yra išrinktas į Šiaulių banko stebėtojų tarybą 2020 m. kovo 30 d. vykusiame visuotiniame akcininkų susirinkime. Susirinkimo sprendime nustatyta, kad pirmą kartą į banko stebėtojų tarybą išrinkti asmenys tarybos narių pareigas pradės eiti tik gavus priežiūros institucijos leidimą.

Adriano Arietti laikomas einančiu AB Šiaulių banko stebėtojų tarybos nario pareigas nuo 2020 m. birželio 3 d.

Papildoma informacija:
Personalo departamento direktorė
Jurgita Simanavičiūtė, +370 5 203 2263, jurgita.simanaviciute@sb.lt