Paskelbta: 2020-06-02 12:17:55 CEST
UAB "INVL Asset Management"
Pranešimas apie esminį įvykį

UAB „INVL Asset Management“ 2020 m. birželio 01 d. duomenys apie išleistus fondų investicinius vienetus

Vilnius, Lietuva, 2020-06-02 12:17 CEST --  

Lentelėje pateikiami UAB INVL Asset Management valdomų fondų 2020 m. birželio 01 d. duomenys apie išleistus fondų investicinius vienetus.

 

 

Fondas Vieneto kaina, EUR Išleisti vienetai Išpirkti vienetai Viso išleistų vienetų
INVL Rusijos TOP20 subfondas 32,2584 205,5793 702,5096 188429,0155
INVL besivystančios Europos obligacijų subfondas 40,7381 11,2197 0 746447,5952
INVL Baltijos fondas 33,1391 2,070062 0 195057,557177

  

         UAB „INVL Asset Management“
         Tel. 8 700 55 959
         www.invl.com