Paskelbta: 2020-06-01 12:37:37 CEST
UAB "INVL Asset Management"
Pranešimas apie esminį įvykį

UAB „INVL Asset Management“ 2020 m. gegužės 29 d. duomenys apie išleistus fondų investicinius vienetus

Vilnius, Lietuva, 2020-06-01 12:37 CEST --  

Lentelėje pateikiami UAB INVL Asset Management valdomų fondų 2020 m. gegužės 29 d. duomenys apie išleistus fondų investicinius vienetus.

 

 

Fondas Vieneto kaina, EUR Išleisti vienetai Išpirkti vienetai Viso išleistų vienetų
INVL Rusijos TOP20 subfondas 32,116 119,0289 106,2974 188925,9458
INVL besivystančios Europos obligacijų subfondas 40,6564 590,313 0 746436,3755
INVL Baltijos fondas 33,1753 12,363114 18,820596 195055,487115

  

         UAB „INVL Asset Management“
         Tel. 8 700 55 959
         www.invl.com