Avaldatud: 2020-06-01 09:50:00 CEST
Nasdaq Tallinn
Börsiteade

Vaatlusmärke lisamine Nordic Fibreboard aktsiatele

Tallinn, Eesti, 2020-06-01 09:50 CEST --  

Nasdaq Tallinn otsustas lisada AS-i Nordic Fibreboard aktsiatele (SKN1T, ISIN kood: EE3100092503) alates tänasest, 1. juunist 2020, vaatlusmärke Reglemendi osa „Järelevalve“ punktis 3.5.4.8 sätestatud alustel.

Avalikustatud vahearuande kohaselt Nordic Fibreboard AS-i omakapital ei vasta äriseadustikus sätestatud nõuetele.

Vaatlusmärke kasutamise eesmärk on turuosaliste tähelepanu juhtimine mainitud asjaolule.

   

Nasdaq Baltic
Issuer Services
+372 640 8800
www.nasdaqbaltic.com

 

Nasdaq Balti koondnimetus hõlmab Nasdaq kontserni kuuluvaid börse, reguleeritud turge ja alternatiivturge First North, mida korraldavad Nasdaq'i turukorraldajad Balti riikides, st Nasdaq Tallinn AS, Nasdaq Riga AS ja AB Nasdaq Vilnius.