Paskelbta: 2020-05-29 18:09:06 CEST
Ignitis grupė
Tarpinė informacija

„Ignitis grupės“ 2020 m. I ketv. rezultatai: koreguotos EBITDA didėjimą lėmė investicijos į skirstymo tinklą; užsienyje gautos grupės pajamos išaugo 39 proc.

UAB „Ignitis grupė“ (toliau – „Ignitis grupė“ ir Bendrovė), juridinio asmens kodas: 301844044, registruotos buveinės adresas: Žvejų g. 14, Vilnius. Bendra UAB „Ignitis grupė“ išleistų obligacijų nominali vertė 900 000 000 EUR; ISIN kodai: XS1646530565; XS1853999313; XS2177349912.

Tarptautinės energetikos įmonės „Ignitis grupė“ koreguotas pelnas prieš palūkanas, mokesčius, nusidėvėjimą bei amortizaciją (koreguota EBITDA), lyginant su 2019 m. I ketvirčiu, augo 8,8 proc. ir siekė 85,1 mln. EUR. Šį rodiklį labiausiai didino tęstos investicijos į energijos skirstymo tinklą ir efektyvus Kruonio HAE išnaudojimas.

„Pirmąjį šių metų ketvirtį, nepaisant pandemijos keliamų iššūkių, toliau sėkmingai tęsėme tarptautinę plėtrą ir aktyviai investavome į inovatyvius sumaniosios energetikos sprendimus. Sausio 1 d. „Ignitis“ tapo vienu pirmųjų nepriklausomų žaidėjų konkurencijai atvertoje Suomijos dujų rinkoje ir per pirmąsias dvi veiklos savaites tapo vienu didžiausių alternatyviu šios šalies dujų tiekėju. Taip pat užtikrinome finansavimą Lenkijoje statomo Pomeranijos vėjo elektrinių parko vystymui, o grupės dukterinė bendrovė „Ignitis gamyba“ pradėjo didžiausios 3MW saulės elektrinės Baltijos šalyse įrengimą“, – grupės veiklą komentuoja „Ignitis grupės“ generalinis direktorius ir valdybos pirmininkas Darius Maikštėnas.

Bendrovės koreguotas grynasis pelnas augo iki 48,8 mln. EUR (2019 m. pirmąjį ketvirtį siekė 39,2 mln. EUR). Pagrindinė to priežastis – išaugusi koreguota EBITDA. Koreguota nuosavo kapitalo grąža (12 mėn.) siekė 8,7 proc.

Minėtu laikotarpiu grupės pajamos sumažėjo 5,2 proc., iki 325,7 mln. EUR. Tai daugiausiai lėmė mažesnė parduotų dujų kaina verslo klientams, mažesni dujų tiekimo tarifai buitiniams vartotojams ir 2019 m. I ketv. gauta 9,3 mln. EUR kompensacija.

Grupės pajamos, gautos užsienio šalyse (Latvijoje, Estijoje, Lenkijoje ir Suomijoje) išaugo 39 proc., iki 38,1 mln. EUR (2019 m. pirmąjį ketvirtį siekė 27,4 mln. EUR).

„Ignitis grupės“ 2020 m. I ketvirčio pagrindiniai rodikliai:

  • Grupės pajamos sumažėjo 5,2 proc. iki 325,7 mln. EUR (2019 m. I ketv. siekė 343,5 mln. EUR);
  • Veiklos sąnaudos sumažėjo 7 proc. iki 295,1 mln. EUR (2019 m. I ketv. – 317,5 mln. EUR);
  • Grupės koreguota EBITDA padidėjo 8,8 proc. iki 85,1 mln. EUR (2019 m. I ketv. – 78,2 mln. EUR);
  • Koreguota nuosavo kapitalo grąža (ROE) siekė 8,7 proc. (2019 m. I ketv. – 8 proc.);
  • Grupės  koreguotas grynasis pelnas padidėjo 24,6 proc. iki 48,8 mln. EUR (2019 m. I ketv. – 39,2 mln. EUR);
  • Investicijos sumažėjo 29,7 proc. iki 62,3 mln. EUR (2019 m. I ketv. – 88,6 mln. EUR). Daugiausia investicijų buvo skirta skirstymo tinklui, Vilniaus ir Kauno kogeneracinių jėgainių bei Pomeranijos vėjų parko projektų vystymui.

*Grupės EBITDA rezultatas yra koreguojamas (1) eliminuojant faktinių ir reguliuojamų pajamų nuokrypį, kuriuo bus koreguojami grupės ateities finansiniai rezultatai; (2)  eliminuojant netipinių, vienkartinių ar su einamuoju veiklos laikotarpiu tiesiogiai nesusijusių veiksnių, rezultatus. Visi vadovybės atliekami koregavimai atskleidžiami tarpiniuose ir metiniuose Grupės pranešimuose.

Artūras Ketlerius,

Ryšių su visuomene vadovas, el. paštas arturas.ketlerius@ignitis.lt 

 

Priedas


GRP 2020 IQ tarpinis pranešimas.pdf