Paskelbta: 2020-05-29 18:05:55 CEST
AUGA group, AB
Pranešimas apie esminį įvykį

AUGA group, AB valdomos įmonės įgijo Kooperatinės bendrovės "Grybai LT" kontrolę

2020 m. gegužės mėn. 28 d. AUGA group, AB (Bendrovė) valdomos įmonės Kooperatinė bendrovė "AgroMilk", Kooperatinė bendrovė "Juodmargėlis" ir Kooperatinė bendrovė "Šventosios pievos" su buvusiais pajininkais pasirašė pajų pirkimo-pardavimo sutartis dėl visų jiems nuosavybės teise priklausančių Kooperatinės bendrovės „Grybai LT“ (Kooperatyvas), kurioje gaminama AUGA konservuota produkcija, pajų už bendrą beveik 1,5 mln. Eur kainą ir taip kartu su kitais Kooperatyvo nariais – taip pat Bendrovės valdomomis įmonėmis Baltic Champs, UAB ir UAB "AUGA Luganta" – įgijo Kooperatyvo kontrolę turėdamos 100 proc. Kooperatyvo pajinio kapitalo.

Kooperatyvo kontrolės perėmimas ir visų pajų išpirkimas leis Bendrovei pagerinti galutiniam vartojimui skirtų produktų pakuotėse segmento bendrąjį pelną ir toliau didinti šio segmento pardavimus.

Generalinis direktorius
Kęstutis Juščius
+370 5 233 5340