Paskelbta: 2020-05-29 16:30:07 CEST
AB "Linas Agro Group"
Tarpinė informacija

AB "Linas Agro Group" veiklos ir finansiniai rezultatai už devynis 2019–2020 finansinių metų mėnesius

Konsoliduotos pajamos mažėjo 9,6 % ir siekė 476 mln. Eur.

Parduota 1,67 mln. tonų įvairios produkcijos arba 3,2 % mažiau nei ankstesniais metais.

Bendrasis pelnas siekė 27,1 mln. Eur ir buvo 11,8 % didesnis, nei ankstesniais metais. Konsoliduotas pelnas prieš palūkanas, mokesčius ir nusidėvėjimą (EBITDA) siekė 11,8 mln. Eur ir buvo 74 % didesnis nei pernai. Veiklos pelnas buvo 2,9  mln. Eur (pernai buvo 1,2 mln. Eur veiklos nuostolis). Pelnas prieš mokesčius siekė 0,67 mln. Eur (palyginti su 3,6 mln. Eur nuostoliu ankstesniais metais). Grynasis pelnas, tenkantis Grupei, siekė 0,64 mln. Eur (ankstesniais metais buvo 3,5 mln. Eur nuostolis).

Finansų direktoriaus Mažvydo Šileikos komentaras:

Prekyba grūdais, aliejinėmis sėklomis ir žaliavomis pašarams patyrė pandemijos įtaką dėl užsidariusių valstybių sienų, nes kai kurių iki karantino neparduotų atsargų vertė karantino laikotarpiu sumažėjo. Prekybos pajamos sumažėjo 16 % iki 305 mln. Eur, tačiau veiklos pelnas buvo daugiau kaip keturis kartus didesnis ir siekė 3,5 mln. Eur.

Prekių ir paslaugų žemdirbiams pajamos augo 6 % iki 106 mln. Eur, o šios veiklos  pelnas buvo beveik 13 kartų didesnis ir siekė 1,8 mln. Eur. Augo prekyba trąšomis, sertifikuotomis  sėklomis, augalų apsaugos produktais, mikroelementais, nauja ir naudota naujos žemės ūkio technika, atsarginėmis dalimis; augo ir pajamos iš technikos serviso paslaugų. Traukėsi prekyba grūdų paruošimo bei fermų įranga, tačiau ne dėl pandemijos, o dėl to, kad ji susijusi su didelėmis ilgalaikėmis investicijomis ir smarkiai įtakojama suprastėjusios ekonominės žemdirbių situacijos.

Grupės valdomos žemės ūkio bendrovės pardavė 14 % daugiau produkcijos nei pernai, jų gautos pajamos išaugo 5 % iki 24 mln. Eur, tačiau patirtas 1,5 mln. Eur veiklos nuostolis. Nors Grupė pardavė 6,5 % daugiau pieno nei pernai per tą patį laikotarpį, pajamos iš pieno dėl kritusių supirkimo kainų traukėsi 1,2 %.  Sėjos darbams žemės ūkio bendrovėse pandemija nesutrukdė.

Paukštininkystės įmonės pardavė 5 % mažiau paukštienos ir jos gaminių, tačiau jų pajamos išliko stabilios ir siekė 57 mln. Eur, o veiklos pelnas augo keturis kartus iki 2,8 mln. Eur.

Asmuo, įgaliotas suteikti papildomą informaciją:

Finansų direktorius
Mažvydas Šileika
Mob. 8 619 19 403
E. p. m.sileika@linasagro.lt

Pridedama:
AB „Linas Agro Group“ Konsoliduotos neaudituotos finansinės ataskaitos ir Konsoliduotasis tarpinis pranešimas už devynių 2019–2020 finansinių metų mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2020 m. kovo 31 d.

Priedas


LNA_9_men_2019-2020_Finansines_ataskaitos_Tarpinis_pranesimas.pdf